Dokumentarkiv

Gnist Informasjonsweb

GNIST - samarbeid for en helhetlig lærersatsing

GNIST - samarbeid for en helhetlig lærersatsing

GNIST er en bred satsing for å øke status og styrke kvaliteten på lærerutdanningen og videreutvikle lærerprofesjonen. GNIST jobber også for økt kvalitet i skoleledelsen og skoleeierskapet.

GNIST nyhetsbrev
DEV201006181115