Dokumentarkiv

Regional GNIST - Sør- Trøndelag

« Til Regional GNIST

Sør- Trøndelag

Velkommen til GNIST Sør-Trøndelag.

Regional GNIST er et partnerskap i fylket hvor KS, NHO, Fylkesmannen, Utdanningsinstitusjonene, Utdanningsorganisasjonene og Elevorganisasjonen er partnere i samarbeid om en kvalitetsutvikling av skolen og rekruttering av dyktige lærere og skoleledere.

Partnerskapets viktigste oppgave i årene framover er å støtte skoleeierne i arbeidet med gjennomføringen av Strategi for ungdomstrinnet og å samarbeide med Utdanningsinstitusjonene i regionen om den skolebaserte kompetanseutviklingen som skal skje på alle skoler med ungdomstrinn i perioden høst 2013 ut 2017.

Det er tilsatt en prosjektleder i Sør-Trøndelag med ansvar for å planlegge og drive dette arbeidet framover. Det er vedtatt en prosjektplan som viser hvilke prioriteringer som gjøres for årene framover.

Aktuelt i Sør- Trøndelag

Vår 2014

25. mars 2014

Utviklingsveilederne i Sør-Trøndelag er nå på plass

Utviklingsveilederne i Sør-Trøndelag er nå på plass Jobber i team

Les mer

Høst 2012

22. oktober 2012

Ny prosjektleder GNIST Sør-Trøndelag

Les mer

GNIST partnerskapet i Sør-Trøndelag

 GNIST Sør-Trøndelag har opprettet et eget nettsted hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Her finner du oppdatert informasjon om aktuelle saker:

http://www.fylkesmannen.no/Sor-Trondelag/Barnehage-og-opplaring/Grunnskole-og-videregaende-opplaring/GNIST---Strategi-for-ungdomstrinnet/

 

Her finner du  Prosjektplan for regional GNIST Sør-Trøndelag som ble vedtatt på møte i GNIST partnerskapet 17.januar 2013

Her finner du INFO skriv nr 1 om skolebasert kompetanseutvikling på ungdomstrinnet til alle kommuner i Sør-Trøndelag. Skrivet inneholder linker til to webbaserte spørreundersøkelser - en til kommunen som skoleeier og en til skoler med ungdomstrinn. Frist for tilbakemelding 20.februar 2013.

Møtereferat

« Til Regional GNIST
GNIST nyhetsbrev
DEV201006181115